Kurs for ansatte på Mysebu

Personalet ved Mysebu EMA transitt har nylig avholdt et 3 dagers kurs i konflikthåndtering og kommunikasjon for å gi opplæring og styrke kompetansen til de ansatte ved mottaket. Kurset er det samme som også er gjennomført ved Tyriheim EMA transitt.

Kursholdere var Geir Dale og Elias Mohammed.

Tema på kurset var hvordan små uoverstemmelser blir trappet opp og dermed fører til krangel, mobbing og slagsmål. Hvordan vi kan arbeide med ungdommers konflikter for å forebygge destruktive handlinger og reaksjonsmønstre, og gjøre ungdommene bedre rustet til å mestre konfliktene de kommer opp i. Vi gleder oss til fortsettelsen med kursdager hvor beboere trekkes aktivt inn og blir kurset og trenet i konflikthåndtering sammen med noen utvalgte i personalet.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK