Kvardagsglede og psykososial helse

Kvardagsglede og psykososial helse

Det viste seg at dei berre kunne komme i det tidsrommet vi har informasjon, så då fekk det bli slik. Og heilt tilfeldig sto det ”Rus og psykisk helse” som tema, og kva er vel betre enn litt levande song og musikk for den mentale helsa vår?

18 elevar og ein lærar kom og song tre fine songar til bebuarane som var på informasjon, og etter ansiktsuttrykka å dømme vart det godt tatt i mot. Det vart til og med trampeklapp og ønske om ein song til. Då vart det allsong, og elevane blanda seg med bebuarane, og dei song saman i felles songglede.

Etterpå serverte vi sveler med syltetøy og rømme og kaffi/te til alle som ville ha, og det vart tid for ein liten prat for dei som ville det. Eit kjekt lysglimt på ein heilt vanleg kvardag. Så takk for besøket, og velkommen igjen!

sang   sang3

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK