Kvardagsglede og psykososial helse

Kvardagsglede og psykososial helse

Det viste seg at dei berre kunne komme i det tidsrommet vi har informasjon, så då fekk det bli slik. Og heilt tilfeldig sto det ”Rus og psykisk helse” som tema, og kva er vel betre enn litt levande song og musikk for den mentale helsa vår?

18 elevar og ein lærar kom og song tre fine songar til bebuarane som var på informasjon, og etter ansiktsuttrykka å dømme vart det godt tatt i mot. Det vart til og med trampeklapp og ønske om ein song til. Då vart det allsong, og elevane blanda seg med bebuarane, og dei song saman i felles songglede.

Etterpå serverte vi sveler med syltetøy og rømme og kaffi/te til alle som ville ha, og det vart tid for ein liten prat for dei som ville det. Eit kjekt lysglimt på ein heilt vanleg kvardag. Så takk for besøket, og velkommen igjen!

sang   sang3

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK