Lebara kulturfond med støtte til Torshov transittmottak

Lebara kulturfond med støtte til Torshov transittmottak

Da vi i sommer hørte at både idrettslag, foreninger, grupper, og andre organisasjoner kan søke Lebara Kulturfond kastet vi oss på muligheten. Målet med kulturfondet er å støtte flerkulturelle initiativ og bidra til at barn og unge kan få oppfylle drømmene sine. Kulturfondet er på 500 000 kroner som deles ut i to omganger, vår og høst.

Gleden var stor da to medarbeidere fra Lebara kom til mottaket for å over-levere en sjekk på 25.000 kroner. Det var et hyggelig besøk da de to representantene viste stor interesse for mottaket. Vi gav dem en mulighet til å bli bedre kjent med Torshov transittmottak. Sammen med informasjons-ansvarlig gikk vi en runde og så på de nydelige utearealene som omgir oss. Vi så på fellesrommene og gikk en tur innom barnebasen. Her fikk de muligheten til å hilse på noen av barna. Det var et svært hyggelig besøk.

Vi er et mottak som mener at satsning på aktivitet gir et trygt og stabilt bomiljø for våre beboere. Vi vet av erfaring at aktiviteter bidrar til å styrke fellesskapet og miljøet på mottaket. Det styrker både forholdet mellom de som bor her, og forholdet mellom beboere og ansatte.

Vi har en rik aktivitetskalender, og mye av æren for dette kan tildeles våre fantastiske samarbeidspartnere. En stor del av æren skal også tildeles de ansatte, som aldri lar aktiviteter komme i bakerste rekke. Pengene som Lebara har tildelt mottaket gir ansatte og frivillige ytterligere motivasjon til å tenke kreativt og finne aktiviteter som best mulig ivaretar beboernes ønsker og behov.

Nå gleder vi oss til å tenke fremover, og planlegge aktiviteter som vil gi våre beboere gode minner som de kan ta med seg når de reiser fra Torshov transittmottak.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK