Ledermøte på Ilsetra

Ledermøte på Ilsetra

Oppspillet på møtet var en gjennomgang av en mediehistorie fra mottaks-feltet. Arendal mottak ble i nesten 14 dager viet store oppslag i Agderposten. Starten var en voldsepisode, men saken vokste raskt ved at mange aktører ble involvert i kritiske synspunkt på mottakets drift. UDI tok aldri ansvar. Saken ga grunnlag for en spennende meningsutveksling om forholdet til mediene.

Fagsjef Thor Arne Hauge presenterte i en annen økt en samlet gjennomgang av tilsynsrapportene på mottaksfeltet i 2011. Link AS kan for andre året på rad vise til at våre mottak har færrest avvik og merknader blant de private, frivillige og kommunale driftsoperatørene.

Mottakslederne på Toten og Søre Sunnmøre har også gitt en meget spennende oppsummering fra pilotprosjektet med returrådgivere i mottak. Oppsummeringen ga en svært spennende diskusjon om mulige endringer i arbeidet med retur i mottakene.

Ledermøtet fortsetter med diskusjoner om den nye overenskomsten NHO 453 som Link AS har tiltrådt, Link AS som IA bedrift, HMS arbeidet i selskapet og til slutt en forfriskende skitur.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK