Leksehjelp

Leksehjelp

På Søre Sunnmøre mottak har vi mange trivelege arbeidsoppgåver. Mellom anna har vi eit samarbeid med Ulsteinvik Barneskule om leksehjelp for våre bebuarbarn.

Kvar mandag og torsdag frå 13.00-14.00 g��r to tilsette frå mottaket bort på skulen og hjelper dei som vil med leksene. Dette er ein fin arena for å møte barna, og gi dei litt ekstra merksemd og støtte. Nokre blir fort ferdige med det dei har i lekse, mens andre gjerne vil sitje over tilmålt tid.

Dette er også ein stad vi kan gi litt informasjon om aktivitetar som skal skje på mottaket, og elevane kan fortelje om likt og ulikt som dei er opptatt av. Også barn av arbeidsinnvandrarar og flyktningar kan nytte seg av tilbodet, og nokre av dei gjer det.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK