Livredningskurs for EMA i Grimstad

Livredningskurs for EMA i Grimstad

Det er sommer og sol i Grimstad. Dette betyr turer til sjøen med bading og mange fisketurer for beboerne ved Grimstad EMA mottak. For å øke sikker-heten for våre beboere har vi arrangert livredningskurs. Per Irgens fra Grimstad kommune har lang erfaring som svømmelærer og kursholder i liv-redning, og han kom til mottaket med et godt kursprogram og øvingsdukker til alle. Først var det teori og gjenopplivningsøvelser på dukker på mottaket. Etterpå dro alle til sjøen for å øve på å hente inn dukke fra vannet. Beboerne var godt fornøyd med kurset, og syntes de hadde lært viktige ferdigheter som kan redde liv. Alle deltakere fikk med seg diplom, noe som kan telle med ved for eksempel en jobbsøknad. Uansett gav dagen viktig lærdom å ta med seg, enten fremtiden blir i Norge eller i hjemlandet.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK