Mange søkere på ledige stillinger

En jobb i mottak er en spennende utfordring som mange mennesker ønsker seg. Vår utlysning etter informasjon og beboerkontakt og sommervikarer på Torshov transitt utløste et ras av søknader. Over 100 søkere til en fast stilling og like mange til sommervikariatene. Her var det mange svært godt kvalifi-serte søkere å velge blant. Det vi så var at det er mange ulike innfallsvinkler til jobb i mottak. Det var mange gode søknader, mange med lange utdanninger, mange gode mennesker med personlige erfaringer og kunnskap om migrasjon, menneskerettigheter, afrikansk historie, kulturkunnskap, psykologi, religion og politikk for å nevne noen tema og fagområder. Det er mange som kan mye om disse emnene. Det er et interessant felt å studere og det skapes spennende møter mellom folk og fag. Dette er også kjernen i mottaksarbeid. Selv om mottaksdrift dreier seg aller mest om å skape et fotfeste i et nytt land for mennesker som har mistet fotfestet. Vår primære oppgave er å skape en ny og trygg HVERDAG. En seng å sove i, et rom til familien, hjelp til å orientere seg i et nytt land. Ansatte som jobber på mottak skal bevege seg i et bredt spekter av oppgaver og situasjoner. I jobben blir du utfordret som medmenneske og som fagperson.

Det var en vanskelig jobb å velge ut hvem som skulle innkalles til intervju til stillingene. Hvem som skulle få mulighet til å presentere seg? Hvilke erfaringer og verdier som var viktige for oss å spore hos søkerne? Folk er velutdannede, har masse erfaring, kan språk og kulturer. En fantastisk situasjon for en arbeidsgiver å kunne velge blant så mange gode søkere, men også utford-rende fordi en ser at mange av søkerne virkelig trenger en jobb. Dette gjelder spesielt søkerne med ikke-norske navn, de som ikke har bodd så lenge i Norge eller ikke har klart å få innpass i det norske arbeidslivet.

Jeg er stolt av å jobbe i en bedrift der kollegaene mine er fra alle verdens-deler, på Torshov alene snakker personalet til sammen ca 30 ulike språk! Det er en fantastisk kompetanse som vi verdsetter og som gagner beboerne våre. Jeg håper at våre nye medarbeidere vil trives i Link, med de mulighetene vi kan tilby.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK