Morsmålsundervisning i mottaket på Toten

Toten mottak søkte midler til morsmålsundervisning for lengeværende barn i mottak høsten 2011. Vi fikk innvilget midler til dette og startet prosessen med å kartlegge hvem av de i den tiltenkte gruppen som ønsket å benytte seg av tilbudet, samt hvordan dette skulle gjøres i praksis. Noen utfordringer langs veien, men med god informasjon fra skolekontoret i Østre Toten fant vi vår vei til hvordan dette best mulig skulle gjennomføres.

Fem måneder har gått. De tre familiene som var i målgruppen og fikk tilbud om morsmålsundervisning til sitt barn takket ja. Alle foreldrene gir gode tilbake-meldinger på prosjektet, og viser til fremgang i forhold til barnets læring av sitt morsmål. Barna gir beskrivelser i form av at det er gøy og lærerikt.

Det ble anbefalt 3-4 timer pr. uke for å få kontinuitet og hensiktsmessig utbytte av undervisningen. To ganger to timer i uken møtes barn og lærer for litt tid sammen.

Undervisningen blir avsluttet i mai dette året da midlene tar slutt. Vi ser at dette er et tiltak som på sikt kan bidra til trygghet hos både barn og foreldrene ved en eventuell retur til hjemlandet. Noen av foreldrene opplever at barna kan svært lite av språket fra deres opprinnelsesland. Med det språkgrunnlaget de allerede nå har fått håper vi at det bidrar til både motivasjon for videre læring via foreldrene, og til at foreldrene kan føle at deres barn står sterkere nå enn for 3 mnd siden dersom det viser seg at de ikke skal bli i Norge.

Toten mottak kommer til å søke om midler til morsmålsundervisning igjen.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK