Mysebu med ny avtale

Link AS har med stor glede mottatt melding om at Mysebu har vunnet anbudskonkurransen om drift av ankomsttransitten for enslig mindreårige asylsøkere. Vi er stolt av at Mysebu på denne måten dokumenterer sin kvalitet på alle områder. Oppgaven blir utfordrende, men det er også veldig stimulerende å vite at mye av det vi gjør og tenker blir verdsatt på denne måten. Den nye avtalen vil løpe i 3 år med opsjon på nye 3 år.

Mysebu blir unge asylsøkeres første møte med Norge og mottakssystemet. Vårt personale og våre samarbeidspartnere skal gjør det vi kan for at dette blir en trygg og god start på botiden i mottak og integreringen til det norske samfunnet. Botiden i transitt er ikke lang, men desto mer innholdsrik. Registreringer, kartlegginger, helseundersøkelse, aldersundersøkelse, informasjon om asylprosessen, informasjon om lokalsamfunn og Norge, norskundervisning og ulike aktivitetstilbud.

Mysebu er som tidligere folkehøyskole meget godt egnet til denne type mottaksdrift for ungdom. Her er gode arealer til både undervisning og fritidsaktiviteter. I tillegg har Mysebu etablert et godt samarbeid med kommunen og ulike aktører i lokalsamfunnet og nærområdet som kommer beboerne til gode.

Nå ser vi frem til en spennende og utfordrende etableringsperiode. Stillinger skal lyses ut og besettes. Driftsrutiner skal videreføres eller justeres og noen nye kommer i tillegg. Det blir noen hektiske uker fremover ...

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK