Nasjonal dugnad på nytt

På Søre Sunnmøre mottak har vi tett kontakt med LINK som vår driftsoperatør. Vi drøfter situasjonen og mulige tiltak. Vi vet at LINK bidrar tungt i den nasjonale dugnaden. Selv har vi et mottak å drive. Dette skal vi gjøre uavhengig av om det er nasjonal dugnad eller ikke, og driften skal drives etter alle krav og rundskriv som pålagt oss til enhver tid. Vi har fullt fokus på brannkrav, vi holder informasjonsprogrammet etter fast rutine, personalet skal i opplæres i "Alternativ til vold", returprosjektene skal kjøres m.m.

I dager som dette er det lett å la seg rive med i iver etter å stille opp i en "krisesituasjon". Som leder på mottaket her har jeg erfart at situasjonen endrer seg fort når det gjelder asylsøkere, og jeg sitter fortsatt stille i "båten" når bølgen kommer. Dette gjør jeg fordi jeg vet at i  neste runde blir vi møtt med vår utilstrekkelighet. På det som ikke var høyt nok prioritert i første fase. På det som ikke var så viktig da det var "krise", men som plutselig ble viktig da det ikke lenger er like mye "krise". Det er kanskje litt unnvikende å tenke slik, men vi har erfart det før. Hver gang. Håper at systemet denne gang klarer å ta hensyn til all den entusiasme som nå skal mobiliseres, og at denne entusiasmen ikke drepes av systemet når entusiasmen ikke lenger trengs. Når det er rutiner, dokumentasjon, riktig utfyllte skjemaer og annet byråkrati som tar over.

I dag mottok vi nye beboere. Vi har hatt uttransportering. Vi har hatt akuttmøte med barnevernet p.g.a. vold i nære relasjoner, og vi planlegger tolkeveiledningen i morgen. Personalet blir oppfordret til å holde fokus på primæroppgavene, og er gode på det. Vi bistår gjerne nye mottak med vår erfaring,  men vi håper også at det offentlige systemet tar seg tid til å reflektere over erfaringene fra tidligere "dugnader".

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK