Nettvett på Halsa EMA mottak

Mange beboere på Halsa EMA-mottak har kjøpt seg egen laptop, og de fleste bruker internett ganske flittig. Dette reiser mange problemstillinger for mottaket. Hva slags informasjon er på nettet, hvilke forsiktighetsregler bør ungdommer ta og hvilke regler bør alle forholde seg til på nettet.

Mottaket har hatt et stort behov for å informere om nettvett, og vi inviterte derfor Redd Barna på besøk for å informere nærmere. Denne uka kom Ingrid Øydegard, som er regionleder i Redd Barna region midt, på besøk til Halsa EMAmottak, og holdt et lærerikt og fengende foredrag for alle våre beboere og ansatte. Med godt kvalifisert tolk tilstede fikk beboerne full forståelse for budskapet fra Redd Barna, og flere av guttene konkluderte med at det f.eks er slutt på å vise muskler på internett.

Vi sender en stor takk til Ingrid Øydegard og Redd Barna for foredraget, og kan anbefale alle EMA- mottak å gjennomføre lignende tiltak for sine beboere.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK