NIBR-rapport om desentraliserte asylmottak

Norsk institutt for by- og regionforskning har publisert sin rapport om desentraliserte asylmottak og bosetting. Link AS er representert i rapporten med 2 av 9 mottak som danner grunnlag for undersøkelsen (Søre Sunnmøre mottak og Volda mottak). Rapporten er interessant lesning og bekrefter våre gode erfaringer med en desentralisert modell. Hovedkonklusjonen til undersøkelsen er at desentraliserte mottak er positivt for både asylsøkerne og lokalmiljøet.

Asylsøkere i egne leiligheter blir mer selvstendige, involverer seg tettere i lokalsamfunnet og er lettere å integrere, går det fram av undersøkelsen.

Asylsøkere i desentraliserte mottak må ta et større ansvar for egen hverdag, de får bedre trening i norske boforhold og blir mer selvstendige. Privatlivet blir mer skjermet og kvinner kan også oppleve det som tryggere.

Asylsøkere i desentraliserte mottak involverer seg i større grad i aktiviteter i lokalmiljøet. Forholdet til naboer blir bedre og dermed blir det også mindre skepsis lokalt. Det st��ttes ved at asylsøkerne bor spredt og ikke samles på ett sted i det NIBR kaller signalbygg.

Asylsøkere i desentraliserte mottak er lettere å bosette hvis de får opphold, særlig hvis de kan bosettes i den kommunen der de bodde på mottak. De har nettverk, de er kjent med kommunen og kommunen kjenner dem.

Desentraliserte mottak fører sjelden til press i leiemarkedet, og konkurrerer i liten grad med boliger til bosetting av flyktninger. Kun i små kommuner, der det er et presset boligmarked og kommunen har få boliger selv, kan det bli konflikt.

Gjennomstrømning i kommunale boliger frigjør boliger for nye flyktninger og andre vanskeligstilte, og gjør kommunen mindre avhengig av det private leiemarkedet. De kommunene som lykkes med gjennomstrømning, bruker Husbanken aktivt for å skaffe flere og tilpassede boliger til bosetting av forskjellige grupper av flyktninger.

Rapporten kan lastes ned fra www.nibr.no

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK