NRK om fadderordningen på Volda mottak

Mottaket i Volda har siden 2010 jobbet med å etablere kontakt mellom asylsøkere og nordmenn gjennom en fadderordning. Målsetningen med ordningen er at asylsøkerne skal bli bedre integrert og inkludert i lokalsamfunnet i Volda, og at nordmenn skal bli bedre kjent med asylsøkerne.

Vi på mottaket mener at ordningen er med på å minske usikkerhet og skeptisisme rundt asylsøkerne. Dette er en flott mulighet for etniske nordmenn å bli bedre kjent med andre kulturer, samtidig som det kan være nyttig og interessant for asylsøkerne å ha norske venner.

NRK Møre og Romsdal har nylig laget en magasinsak om fadderordningen ved mottaket i Volda. Du kan høre magasinsaken på www.nrk.no.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK