NRK om fadderordningen på Volda mottak

Mottaket i Volda har siden 2010 jobbet med å etablere kontakt mellom asylsøkere og nordmenn gjennom en fadderordning. Målsetningen med ordningen er at asylsøkerne skal bli bedre integrert og inkludert i lokalsamfunnet i Volda, og at nordmenn skal bli bedre kjent med asylsøkerne.

Vi på mottaket mener at ordningen er med på å minske usikkerhet og skeptisisme rundt asylsøkerne. Dette er en flott mulighet for etniske nordmenn å bli bedre kjent med andre kulturer, samtidig som det kan være nyttig og interessant for asylsøkerne å ha norske venner.

NRK Møre og Romsdal har nylig laget en magasinsak om fadderordningen ved mottaket i Volda. Du kan høre magasinsaken på www.nrk.no.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK