Ny mottaksleder på Persaunet transitt

Laura Steinsli tiltrer som ny mottaksleder på Persaunet. Hun starter i stillingen 1.juli og overtar for Øystein Olsen som har siste arbeidsdag 30.juni. I løpet av juni måned vil Laura gjennomføre to opplæringsuker på mottaket sammen med personalet og driftsoperatør.

Laura Steinsli kommer fra Nederland og har de siste ti årene jobbet i Rotterdam kommune. Her har hun innenfor sektorene helse og opplæring hatt ulike arbeidsoppgaver knyttet til organisasjon og ledelse. Hun har ledet prosjekter innenfor kommunens utdanningssystem og skolebygg, samt hatt ansvar for diverse omstillings- og endringsprosesser i Rotterdam kommune.

Laura Steinsli har Bachelor i Ernæringsfysiologi og Master i Offentlig administrasjon, organisasjon og ledelse. Link AS ønsker henne velkommen i stillingen, og er glad for å få henne på laget.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK