Nytt EMA mottak i Spydeberg

Nytt EMA mottak i Spydeberg

Vi har som vanlig lagt lista høyt i forhold til kvalitet og innhold i drift. Nå lyser vi ut stillinger for å bemanne mottaket med mennesker som tar utfordringen med å være med fra starten. Vi har ikke mer enn ”tida av veien”. Oppstartsdato er 15. oktober. Aktuelle stillinger finner du under fanen ”ledige stillinger” øverst p�� siden her. Vi er allerede i gang, og har hatt de første møtene med menneskene vi kommer til å samarbeide med i kommunen. Vi gjør oss kjent med kommune, nærmiljø, ser på turnuser, planlegger innredning, kapasitet, data/tele, kjøkken og bad. Fagsjefen hevder at gjennom sine 22 år i bransjen er dette bygningsmessig det mest perfekte anlegget han har sett, og ambisjonen er å utnytte lokalitetene på best mulig måte. Alle bretter opp ermene for å gjøre en god jobb for ungdommene som skal bo en stund i Spydeberg kommune.  Vi løfter sammen for at dette skal bli så bra som mulig for ungdommer i en vanskelig livssituasjon, som kommer til Norge uten foreldre eller foresatte. Vi skal skape et trygt og godt hverdagsliv for nye, unge asylsøkere som kommer til Spydeberg EMA mottak.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK