Opplæring av nyansatte på Mysebu

Opplæring av nyansatte på Mysebu

Mysebu har fått mange nye ansatte etter oppstarten som ankomsttransitt for EMA. Kravene til kompetanse er økt, og det er en spennende gruppe med nye fjes og nye tanker. Den siste tiden har det vært opplæring. Fagkonsulent Katrine Rennan i LINK sentralt har hatt en egen dag med gjennomgang av grunnleggende krav til mottaksdrift. I løpet av dagen med Katrine var det gjennomgang av etiske retrningslinjer, taushetsærklæring, den ansattes rolle, mottakets rolle, UDI sin rolle og mye mer.
 
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK