Ordføreren i Grimstad skryter av mottaket

Ordføreren i Grimstad skryter av mottaket

Ordfører Hans Antonsen i Grimstad kommune skryter av mottaket i en artikkel i magasinet til Venstre. I artikkelen forteller ordfører Antonsen om debatten og den sterke motstanden mot etableringen av et EMA mottak. Allerede etter ett års drift er stemningen snudd, og kommunen har bare gode erfaringer med mottaket. Dette føyer seg godt inn i kommunens generelle arbeid med integrering, og kommunen kan vise til at 90 % av deltakerne i introduksjons-programmet for bosatte flyktninger består opplæringa. Dette er langt over måltallet på 65 %.

Hans Antonsen legger stor vekt på at kommunens tilnærming til spørsmålet om flyktninger må være at alle må ta sin del av et internasjonalt ansvar. Uten en slik tilnærming vil systemet bryte sammen.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK