Persaunet - nå også Dublinermottak

Enhver forandring gir muligheter for læring! På Persaunet har vi nå i to måneder fått prøve oss som mottak for en større gruppe dublinere. Så langt kan vi trygt si at læringskurven har vært bratt. Vi har fått langt flere nasjonaliteter å forholde oss til. Vi har fått en beboergruppe som er i en spesielt vanskelig situasjon. Vi har fått prøvd oss med utagerende beboere, og vi har fått testet godt hvordan personalgruppen fungerer når det virkelig "koker" som verst.

Vi har nå drevet i ett år som transitt-mottak, og har på bakgrunn av det skaffet oss gode og nyttige erfaringer, men tross det ser vi jo at vi har behov for å tilegne oss mer lærdom, særlig om adferd og kulturbakgrunn, konfliktløsning og bevisstgjøring på vår rolle i forhold til bl. a. asylsak og mottaksarbeide. Vi opplever ofte at det ikke er like lett å jobbe mer med hjerne enn med hjerte!

Som transittmottak med oppholdstid på 15 - 20 dager har vi følt at mottaket har en bygningsmasse godt tilpasset dette formål, men som mottak med botid på 3 - 9 måneder ser vi helt klart hvilke begrensninger vi har. Små og få fellesrom, et trøndersk klima som svinger i hytt og pine gir oss en del store prøvelser når uteaktiviteter planlegges og gjennomføres. Dette prøver vi da å kompensere med ulike tiltak (aktiviteter). I Trondheim er vi så heldige å ha landets beste fotball-lag, og når vi da får 20 - 50 billetter til hjemmekampene, så er det morsomt å kunne invitere beboere til festforestilling p�� Lerkendal! Kjempepopulært!

Når vi nå reflekterer over hvordan hverdagen på Persaunet vil fortone seg fremover, er det viktig at vi gjør noen grep for å tilfredsstille de krav og forventninger som stilles til oss. Vi vil derfor gjennom ulike tiltak søke å øke kompetansen i personalgruppa, med et klart mål om å takle også denne del av mottaksverden. Utgangspunktet er meget bra, da vi besitter stort pågangsmot, trygghet til hverandre og er en bredt sammensatt gruppe både hva gjelder kjønn, alder, etnisk bakgrunn og faglig bakgrunn.

Derfor: Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det! (Aristoteles).

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK