Populært returprogram på Lier

Lier ventemottak registrerer at returprogrammet på mottaket er blitt populært og godt mottatt av beboerne. Returprogrammet er et systematisk opplegg for å legge forholdene til rette for retur til hjemlandet for de som ønsker det. Programmet tar utgangspunkt i undervisning i engelsk og IT opplæring. I tillegg blir deltakerne gitt praksisplass i en relevant bedrift som kan gi praktisk kompetanse til nytte for den enkelte ved retur til hjemlandet.

Ved inngangen til 2010 har mottaket tatt inn 29 deltakere i returprgrammet. 11 deltakere har returnert til hjemlandet etter avsluttet program. Returprogrammet har i dag 14 deltakere som snart skal returnere. 2 deltakere har trukket seg fra deltakelse i programmet, og ytterligere 2 deltakere har brutt forutsetningene for deltakelse og er senere uttransportert. Nærmere halvparten av beboerne på ventemottaket har i løpet av høsten 2009 deltatt i returprogrammet.

De ansatte på ventemottaket er godt fornøyd med resultatene av returprogrammet, og ser fram til å forbedre og utvikle programmet ytterligere i 2010.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK