Raumyrs beboerråd er valgt

Raumyrs beboerråd er valgt

Kandidatene hadde på forhånd meldt sin interesserte, og noen hadde også drevet litt valgkamp i uken før valget.

Det var ti kandidater som presentere seg på valgmøtet. Variasjon i valgløftene var stor - både humoristiske og seriøse løfter ble fremmet. Kandidatene hadde god spredning i forhold til nasjonalitet. Til felles har de at de alle brenner for å gi beboerne best mulig vilkår for å leve verdige og meningsfulle liv her på mottaket.

Etter avstemming og opptelling sto det igjen seks valgvinnere - to kvinner og fire menn. En representant fra administrasjonen ble siden valgt inn i rådet.

Beboerrådet har nå hatt konstitueringsmøte hvor rollene har blitt fordelt i forhold til arbeid med aktiviteter, barn og ungdom, arbeidspraksis og kvinnegruppe. Beboerrådets leder er nå en høyt utdannet kvinne. Vi er veldig fornøyde med at det er helt i tråd med norsk likestillingstankegang.

Det er allerede flere saker på bordet som er viktige for rådet å drøfte med administrasjonen, og som administrasjonen på sin side ser på som nyttige tilbakemeldinger i forhold til videre utvikling av mottaket.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK