Raumyrs beboerråd er valgt

Raumyrs beboerråd er valgt

Kandidatene hadde på forhånd meldt sin interesserte, og noen hadde også drevet litt valgkamp i uken før valget.

Det var ti kandidater som presentere seg på valgmøtet. Variasjon i valgløftene var stor - både humoristiske og seriøse løfter ble fremmet. Kandidatene hadde god spredning i forhold til nasjonalitet. Til felles har de at de alle brenner for å gi beboerne best mulig vilkår for å leve verdige og meningsfulle liv her på mottaket.

Etter avstemming og opptelling sto det igjen seks valgvinnere - to kvinner og fire menn. En representant fra administrasjonen ble siden valgt inn i rådet.

Beboerrådet har nå hatt konstitueringsmøte hvor rollene har blitt fordelt i forhold til arbeid med aktiviteter, barn og ungdom, arbeidspraksis og kvinnegruppe. Beboerrådets leder er nå en høyt utdannet kvinne. Vi er veldig fornøyde med at det er helt i tråd med norsk likestillingstankegang.

Det er allerede flere saker på bordet som er viktige for rådet å drøfte med administrasjonen, og som administrasjonen på sin side ser på som nyttige tilbakemeldinger i forhold til videre utvikling av mottaket.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK