Renhold på Grimstad EMA mottak

Renhold på Grimstad EMA mottak

En del av hverdagen på etvhert mottak er rengjøring. I Grimstad ser vi på rengjøringen som en viktig del av forberedelsen på å bo utenfor mottaket en gang i fremtiden. Det å gjøre sine vaskeplikter - og med god kvalitet på arbeidet - handler om å lære viktige ferdigheter for livet, respekt for seg selv og sine medbeboere og om å ta ansvar for eget liv.

Hver torsdag kveld er det romvask og hver fredag morgen er det romsjekk. Da er det store spørsmålet: Hvem kan skilte med det mest skinnende rommet ?

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK