Returarbeidets utfordringer

Vi diskuterte litt med IOM hvem vi skulle invitere og om vi skulle gjøre det obligatorisk? UDI sitt informasjonsprogram som driftes av oss ansatte i asylmottak er jo obligatorisk. IOM ville ikke at deres informasjon skulle gjøres obligatorisk. Dessuten er jo dette en spesiell anledning. Vi velger likevel å skrive i invitasjonen til alle at opplegget er obligatorisk. Vi legger invitasjon i posten til alle det gjelder.

Det tar ikke lang tid før reaksjonene kommer. Noen hevder at de ikke en gang kan sette sine ben i møtelokalet, og Skype med Addis Abeba? «Nei, det er ikke trygt. Myndighetene vil straffe meg hardt, komme og hente meg, og i hvert fall straffe familien min som er igjen i hjemlandet��. Mange slike muntlige reaksjoner og lignende kom i løpet av bare et par dager etter at vi la ut invitasjonene. Vi har forsøkt å overbevise alle om at dette møtet kan de gjøre anonymt. Det vil være en enveis Skypekonferanse. Vi vil kunne se dem. De vil ikke kunne se oss. Ingen navn vil bli avslørt og det vil ikke være noen kamera i rommet osv. I Norge er det trygt å kritisere regimet, og uansett, er ikke dere politisk aktive her i Norge? Altså mot det etiopiske regimet? Alt du hører kan du selv velge om du vil tro på. Dersom ingen deltar i demokratiet vårt her i Norge har vi ikke lenger et demokrati. Det er fint at noen stiller seg kritisk, vi trenger en diskusjon osv. osv.

Vi begynte å invitere til IOM møtet for omlag tre uker siden. Etter en god uke kom det en telefon fra en som sa han var advokat i Stavanger, og at han hjelper de etiopiske flyktningene som har anlagt sak mot den norske stat, og at de nå er i ferd med å ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Han spurte først om det var riktig at dette informasjonsmøtet virkelig var obligatorisk? Jeg medga den uheldige formulering i invitasjonen, og at møtet faktisk var frivillig. Deretter brukte jeg tid på å snakke om at dette er en gylden mulighet til å stille kritiske spørsmål, anonymt! «jo, men du vet at de anlegger jo sak mot staten, da kan de jo ikke delta i en konferanse med IOM» var svaret hans. Jeg sa at det var vanskelig for meg å forstå. Det ene utelukker jo ikke det andre. IOM er en upolitisk organisasjon og har sånn sett ingenting med den norske stat å gjøre. Eller den etiopiske for den saks skyld.

Dagen etter ringer IOM og spør om det skjer saker her på mottaket? De har fått henvendelse fra NOAS om at det skal skje en Skypekonferanse med Etiopia, og at etterretningstjenesten var involvert. Det hadde de hørt. En journalist ringer den ene IOM ansatte og påpeker at i Etiopia kan det straffes med 15 år i fengsel dersom du bruker Skype…

I går ble jeg forelagt et brev av noen av beboerne her på asylmottaket: «Det bekreftes med dette at det er innledet et søksmål ved norske domstoler for å få en rettslig prøving av spørsmålet om lovligheten av den såkalte «Retur-avtalen» mellom Norge og Etiopia. Spørsmålet omfattet i utgangspunktet ca. 450 personer. Fra saksøkernes side anføres det at «Returavtalen» er i strid med forbudet om kollektiv utsending av mennesker og derfor ikke kan danne grunnlag for retur av etiopiske asylsøkere til Etiopia. Asylsøkerne har heller ingen plikt til å delta i samtaler med IOM om evt. retur.» Brevet er underskrevet advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS i Stavanger.

Vi gjennomførte Skypekonferansen. Vi snakket med to som hadde returnert i Addis Abeba samt en IOM ansatt. Vi stilte spørsmål om reintegrerings-tilskuddet, hvordan det var å komme på flyplassen, hvordan det var å få et sted å bo, jobb og sosialt liv. De fortalte at de kom til Addis som en hvilken som helst turist. De hadde vært i landet i et drøyt halvår begge to. Hadde familie og fått hjelp til bosted og økonomisk støtte fra IOM. Mannen hadde startet drosjekjøring med hjelp av reintegreringstilskuddet. Begge var fornøyd med IOM, og var glade for å ha returnert. Vi spurte hvordan det hadde vært dersom de var politisk aktive i Norge, altså mot det etiopiske regimet? «Da ville jeg ikke returnert», svarte mannen. Vi spurte også hvordan vi kunne vite om de ikke var ansatt av den etiopiske regjeringen for å si disse tingene? Hva skal de svare? IOM har ikke noe med regjeringen å gjøre sa den ansatte i IOM der nede. Det er ingen link fra vårt kontor til styresmaktene.

Det som slår en er graden av paranoia hos beboerne fra Etiopia. De stoler ikke på noe. De er overbevist om at de ikke kan komme til møtet på mottaket. Det er for farlig. «Hvem har bestemt at vi skal ha et slikt møte?» var et av spørsmålene jeg fikk. Mulig det blir enda vanskeligere å stole på meg som mottaksleder etter dette. De har en slags indre justis som sier at det er alt for farlig å reise tilbake og at det er farlig og uinteressant bare å høre om det. Dersom en ensom sjel skulle mene noe annet enn flertallet tør de ikke stå frem av fare for å bli sett på som en spion og utstøtt av gruppa etterpå. De kan ikke stole på de som er ansatt i IOM her i Norge, de kan ikke stole på de som snakker med oss over Skype fra Addis. De stoler ikke på hverandre.
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK