Samlet i Spydeberg før UDI-møte om retur

Samlet i Spydeberg før UDI-møte om retur

På bildet fra venstre Per-Ole Klingen, Returrådgiver på Leira Asylmottak EMA, Camilla Aas, Returrådgiver på Sandnes Mottakssenter EMA, Ellen Marie Iversen, Førstekonsulent UDI RMA Regionkontor Nord, Håvard Indrevoll, Returrådgiver på Gibostad EMA mottak, Howard Cameron Davis, Returrådgiver på Sjøvegan mottak

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK