Seminarer om omskjæring på Torshov transitt

Seminarer om omskjæring på Torshov transitt

Panafrican Women's Association (PAWA) har holdt seminar på Torshov transitt om det viktige temaet omskjæring. Etter samtaler med beboerne ble mottaksansatt Oumie klar over at dette angår vårt mottak, og organiserte et lørdagstema på mottaket med hennes organisasjon PAWA.

Ifølge PAWAs nettsider ønsker de å: " Danne støtte- og holdningsendrende grupper for å forebygge kvinnelig omskjæring samt å øke kvinnenes bevisst-het om egne holdninger og valgmuligheter når det gjelder deres liv og helse i Norge." Organisasjonen har fokus på informasjon om psykisk og fysisk helse, og gir støtte og argumenter i arbeid mot omskjæring. Kvinnene fokuserer også på et barneperspektiv hvor man snakker om smerte og traumatiseringer.

Organisasjonen har holdt tre seminarer for beboerne. De to første foregikk på mottaket og vakte stor oppslutning blant kvinnene. Seminaret besto av foredrag og workshop, med servering av frukt og brus til slutt. Kvinnene ble veldig motiverte, og flere ønsket å bli med i organisasjonen her i Norge.

Det tredje seminaret var kùn for menn og denne gangen meldte det seg også mange interesserte. Deltakerne dro ned til PAWAs lokaler i sentrum og fikk en detaljert gjennomgang av hva kjønnslemlestelse er, og de kulturelle omsten-dighetene som ligger til grunn. Med dette og bildevisning ble også mennene grepet og ønsket å involvere seg i arbeidet mot omskjæring. Mange av mennene, som kvinnene, viste takknemlighet overfor PAWA for denne infor-masjonen som var ny for dem, og bekreftet at det var mangel på kunnskap som gjorde at mennene selv, og mange i deres kultur, ikke var klar over farene ved denne destruktive tradisjonen.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK