Spennende besøk på Hol

Hol EMA mottak har denne uka spennende besøk av International Association for Human Values. Organisasjonen har en rådgivende funksjon i FN og World Economic Forum. De skal kurse beboerne på Hol slik at de takler stress, livsmestring og samfunnsansvar. Opplegget ledes av en kursleder fra India, samt 5 kursassistenter fra Norge og Danmark. Som forberedelse til selve kurset hadde mottaket forrige uke besøk av sykepleier fra organisasjonen som har kartlagt beboere med utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets veileder for asylmottak ift traumatiske opplevelser og psykiske symptomer. Kartleggingen vil gjentas hver 3 måned framover i regi av helsefaglig personell.

Kursopplegget kalles YES! Youth Empowerment Seminar, og målgruppen er tenåringer i alderen 14-18 år. Kurset er lagt opp over 18 timer og framstår som både gøyalt og utfordrende. Målet er å gi ungdommene på mottaket metoder for å håndtere egne følelser og stress. Evaluering har vist at metodene til YES! er nyttige for å redusere sinne, vold og depresjon.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK