Spennende innføring i EU's asyl- og flyktningpolitikk

s asyl- og flyktningpolitikk

Ledergruppa i Link AS var samlet til ledermøte i Brüssel i uke 15. Alle 13 mottakslederne og 4 fra den sentrale administrasjonen deltok. Migrasjonsråd Siw Skjold Lexau fra Norges EU-delegasjon ga oss en svært nyttig innføring i EU's asyl- og flyktningepolitikk. Vi merket oss at det samlede antall asylsøkere til Europa er nokså konstant, og at variasjonene ligger i hvordan disse fordeler seg mellom de ulike land. Innenfor EU er spørsmålet om byrde-fordeling svært sentralt siden landene i Sør har relativt langt større utfordringer enn det øvrige Europa. Det er liten tvil om at politikken i EU legger klare føringer på den norske politikken.

Generalsekretær Mariann Skar i Eurocare holdt i tillegg et innlegg om EU-systemet og hvordan frivillige organisasjoner og nettverk jobber inn mot EU-systemet. Link AS er ikke fremmed for å knytte seg til et slikt europeisk nettverk.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK