Spennende innføring i EU's asyl- og flyktningpolitikk

s asyl- og flyktningpolitikk

Ledergruppa i Link AS var samlet til ledermøte i Brüssel i uke 15. Alle 13 mottakslederne og 4 fra den sentrale administrasjonen deltok. Migrasjonsråd Siw Skjold Lexau fra Norges EU-delegasjon ga oss en svært nyttig innføring i EU's asyl- og flyktningepolitikk. Vi merket oss at det samlede antall asylsøkere til Europa er nokså konstant, og at variasjonene ligger i hvordan disse fordeler seg mellom de ulike land. Innenfor EU er spørsmålet om byrde-fordeling svært sentralt siden landene i Sør har relativt langt større utfordringer enn det øvrige Europa. Det er liten tvil om at politikken i EU legger klare føringer på den norske politikken.

Generalsekretær Mariann Skar i Eurocare holdt i tillegg et innlegg om EU-systemet og hvordan frivillige organisasjoner og nettverk jobber inn mot EU-systemet. Link AS er ikke fremmed for å knytte seg til et slikt europeisk nettverk.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK