Støttekonsert i Ulsteinvik til inntekt for syriske flyktningar

Støttekonsert i Ulsteinvik til inntekt for syriske flyktningar

14.151 kroner og 10 Euro kom inn i kontantar som går til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid for flyktningar.

I det høve stilte mange av syrarane på Søre Sunnmøre mottak opp på konserten, og i forkant stod dei og tok i mot publikum som kom for å høyre på. 
Dei uttrykte si takksemd gjennom plakatar og faklar, og mange tok seg tid til å snakke med dei.  Etterpå sette dei stor pris på dei musikalske innslaga med Ulstein mannskor, "Johnny Cash"- Sindre, andre solistar og diktlesing. 

Stor takk til initiativtakar Linda Dalehamn!
 

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK