Suksess for ungdomsklubb på Hol

Suksess for ungdomsklubb på Hol

Avisa Hallingdølen skriver dette om ungdomsklubben på EMA mottaket på Hol:

"Eit førtitals ungdommar fyller lokala innanfor døra på Hol statlege mottak. Høgtalarane spelar rytmar frå heile verda, og bordtennisballar flyg i lufta. Det er gjenopning av ungdomskafeen i Hol. Ideen om å flytte ungdomskafeen, som vart starta på Helling Kafé i fjor, dukka fyrst opp i vår. - Lokalet der var i utgangspunktet litt lite, og mange av ungdommane hadde ei positiv oppleving då me hadde avslutninga i vår på mottaket, fortel Astri Haraldseid, leiar i Hol Bygdekvinnelag.

Kritiske røyster
Sjølv om dei fleste har vore positive, har det ikkje berre vore velvilje i sam-band med det nye integreringstiltaket. - Me er klar over at nokre har vore kritiske til å flytte ungdomskafeen hit. Difor inviterte me til foreldremøte i forkant av opninga. Me har òg invitert foreldre til informasjon og omvising her i samband med opninga. Dei som har vore kritiske, har vorte tatt på alvor, seier Haraldseid.

Nærare
Likevel var det berre positive tilbakemeldingar å få frå dei som var innom lokala til mottaket fredag, og fleire foreldra hadde meldt seg på frivilliglista som vakter. - Vonleg kan det bidra til å minske avstanden mellom bygdefolk og bebuarane på mottaket, og gjere det enklare å forstå kvarandre, håpar ho.

Prøveprosjekt
Den noko annleis ungdomsklubben er i fyrste omgang eit prøveprosjekt fram til jul. Fredagstilbodet er i regi av Hol Bygdekvinnelag, fritidsklubbane i Hol, Hol statlege mottak og foreldre og elevar ved Holet skule og Hol ungdoms-skole. Også leiar for mottaket, Hugo Limkjær er positiv. Han skildrar initiativet som eitt av dei beste integreringstiltaka i kommunen. Fleire av ungdommane Hallingdølen trefte fredag, ytra òg ynskje om at tilbodet skulle bli verande.

Beste klubben
- Dette er den beste klubben me har vore på, seier Håkon Medhus Fornes og Troy Johnny. Dei sit inne på film- og playstationrommet der ei blanda ungdomsgruppe ser ein komedie på storskjerm. Dei unge holingane angrar ikkje på at dei tok turen. - Me har ikkje prata så mykje med dei frå mottaket, men me helsar på kvarandre og spelar pingpong i lag, seier gutane. - Det er lettare å bli kjent her enn andre stader, meiner dei.

Positivt
Håkon og Troy får støtte frå gutane på mottaket, som er nøgd med det nye fredagstilbodet. - Det er utruleg bra at ungdomskafeen har flytta hit, meiner Hamidi og Ibrahimi. Dei to syttenåringane er båe frå Afghanistan og har budd i Hol i overkant av eitt år. - Nordmenn kan vere litt kalde og vanskeleg å bli kjende med. Men det er enklare å lære norsk og forstå korleis nordmenn er når dei kjem hit og me kan gjere forskjellige ting i lag, seier dei to gutane."

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK