Takk og farvel til Volda mottak

Ikke bare er det et godt drevet selvstendig mottak, men det er også en katalysator for at det blir drevet godt på flere mottak i regionen. For våre mottak har det vært mye samhandling, deling av personale, fellesskap og aktiviteter mellom beboere, uvurderlig assistanse i krisesituasjoner, kollegaveiledning, blåturer, og ikke minst en fantastisk studietur.

Hverdagslivet på asylmottaket på Søre Sunnmøre vil bli preget av at Volda er borte. Linkfamilien har mistet mye her. Vi blir minnet veldig på at å jobbe i asylmottak er lite forutsigbart. Vi skal nok finne nye måter å håndtere det på. Vi takker Volda mottak med Andre og flokken hans for det som har vært og ønsker dere en god jul og et GODT NYTT ÅR!
 

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK