Tankevekkende av Abid Raja og Nadia Ansar i Ulsteinvik

200 asylsøkere og flyktninger var samlet i Ulsteinvik i slutten av mars for å få informasjon av Abid Raja og Nadia Ansar. Venstrepolitikeren og advokaten Abid Raja holdt informasjon for menn, mens hans bedre halvdel, psykolog Nadia Ansar holdt informasjon for kvinnene.


14 tolker på 9 språkgrupper var i sving for å få gjennomført informasjonen på best mulig måte, og heldigvis møtte samtlige tolker opp til rett tid og sted. Pressen var tilstede og Vikebladet og Sunnmørsposten  skrev om møtet  mellom Abid Raja, Nadia Ansar og asylsøkerene/ flyktningene. Med tema som frihet for kvinner, likestilling og homofili var det noen som fikk bakoversveis når de fikk høre hva enkelte menn sa, også pressen.


Abid Q Raja og mennene


For mange menn, ikke alle, så er det greit at kvinner har samme rettigheter som mennene. Selv om mennene startet møtet med å definere at frihet er å gjøre det de vil innenfor loven, kom det etter hvert frem at dette ikke gjelder for kvinner. I følge noen er det å la døtre flytte hjemmefra som 18 åring, fritt valg av ektefelle, valg av klær og retten til å arbeide ikke frihet som gjelder for kvinnene. Abid prøvde å få dem til å forstå at slike holdninger gjør at de undertrykker sine kvinner på samme måte som de ble undertrykket av myndighetene i sitt hjemland. Selvsagt skapte dette store motreaksjoner.    


"Hvorfor ta med seg dårlige tradisjoner fra hjemlandet ditt, som du har flyktet fra, til Norge når dere nå har muligheten til å leve i frihet og gjøre alt det dere vil innenfor loven - og i tillegg har mulighet til å gi kvinner like stor frihet?!?! Da profeten kom fikk kvinner mer frihet, han slo aldri sine kvinner og hans kone var forretningskvinne - hvorfor skal ikke dere gi kvinnene deres frihet når profeten gjorde det?!?!"


Homofili


Om ikke temaet  kvinner og frihet  fikk temperaturen til å stige, så gjorde i alle fall debatten om homofili det. Det var mange sterke meninger om homofile, som at det ikke er akseptabelt, de er mindre verdt enn dyr, at det ikke hører til Islam og at det bør straffes - og det hardt og gjerne med døden. Abid spør hva som er "veien til himmelen" og alle svarer at en må vise respekt for andre, vise nestekjærlighet og ta vare på medmennesker. "Hva gir dere rett til å undertrykke en gruppe mennesker når dere selv har rømt fra det!? Og hva sier Koranen om lover?!? Jo, at en må følge de lovene som er gjeldende i det landet en bor i - med andre ord, de nasjonale lovene er over Koranen - og "Om du ikke kan leve som muslim slik du tolker Koranen kan du IKKE bo i Norge."   Dette var klar tale fra Abid som i barndommen har gått koranskole og siden vært talsmann for World Islamic , Norway i 5 år.


Nadia Ansar og kvinnene


Nadia Ansar hadde informasjon for kvinner. Her gikk det mye roligere for seg enn hos Abid og mennene. Hun snakket om likestilling og drømmer. Hva drømmer dere om? Jo, de drømmer  om frihet til å ta utdanning, jobbe - tjene egne penger, og at barna skal få en trygg oppvekst med mulighet for utdanning. Hun fortalte hvor viktig det er at kvinner noen ganger bør legge vekk den kollektivistiske tenkemåten og noen ganger tenke på hva som er best for en selv, og at det er både lov og nødvendig.


"Har du som person det bra vil du bli en bedre kone og mor."  


En ung jente på 16 år fortalte at hun drømmer om å bli tannlege, hvis hun er så heldig å få bli i Norge og faktisk får muligheten til å utdanne seg til dette.Så  det er bare å krysse fingrene for at hennes far vil gi henne denne friheten hun faktisk har rett på etter norsk lov.


Til ettertanke


Det er alltid like spennende å se hva media skriver. Hvilket inntrykk får lokalbefolkningen når de hører enkelte personers meninger om kvinner og homofili? Blir innvandrere enda mer stigmatisert? Det er mange spørsmål som dukker opp om hvor lurt det er å ha pressen til stedet under slike møter. Jeg mener, etter en del drøfting med meg selv, at det er viktig at slike holdninger om menneskesynet kommer ut.


Dersom en i Norge tror at ekstreme holdninger  ikke finnes blant våre nye landsmenn, hvordan skal en da samfunnsmessig og politisk ta tak i utfordringen og gjøre noe med det før det eventuelt eskalerer? For å forebygge en uønsket hendelse, så må en vite hva en skal forebygge, hvordan en skal gjøre det og ikke minst å vite målgruppen.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK