Tett kontakt med lokalmiljøet på Vestnes mottak

Tett kontakt med lokalmiljøet på Vestnes mottak

Men det er ikke alltid like enkelt å bli eller føle seg integrert når du har status som asylsøker i en bygd. Du har ditt å drive på med for å få livet på mottaket til �� gli best mulig, og de som bor i nærmiljøet har selvsagt mer enn nok med sitt og sine. Likevel ser vi at det lokale kulturlivet på mange måter er seg sitt ansvar bevisst, og mange av de yngste på Vestnes mottak sklir nå mer og mer inn i de samme aktivitetene som bygdas jevnaldringer driver på med. Først og fremst gjelder dette det rike og godt etablerte idrettsmiljøet, men også i kulturskolen ser vi positive signal.

Foreldre-engasjement

Når de unge asylsøkende barna blir dratt med på slikt, føler også pliktoppfyllende foreldre at de må følge opp. Lina fra Syria er ikke noe unntak i så måte, så når hennes 11-årige datter Inam skal ut i kamp i lag med de norske lagvenninnene på Vestnes Varfjells idrettlsags Jenter 10-lag, trer mamma Lina støttende til. I lag med et par andre mødre finner vi henne djupt begravd i kioskarbeidet i Vestneshallen. Kommunikasjonen går på litt norsk og så klart en del fingerspråk. Og alt fungerer. Ute på handballbanen er Inam en naturlig del av laget, og venninnene kommuniserer godt, for Inam har lært masse norsk i og med at hun er skolejente god som noen.

VVIL og IMDI

Vestnes Varfjell idrettslag er en del av det integreringsarbeidet som Norges Hånballforbund har med støtte fra IMDI, og i det opplegget får Inam - og selvsagt også de andre barna fra mottaket som har valgt handball - anledning til å få aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Nye vennskap knyttes gjennom handballen, sosiale nettverk blir etablert, både for de unge handballspillende guttene og jentene, og for foreldrene.

Spennende

Det samme skjer for de som deltar på fotball eller karate. I kulturskolen får dansende ungdommer direkte samkvem med norske jevnaldringer, og når oppvisninger eller andre tilstelninger settes opp, viser mottaksforeldrene like stolte miner som de norske foresatte gjør. Integrering skjer utvilsomt best på sånt vis, og vi er selvsagt spente på hvilke frukter dette bærer på lengre sikt.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK