Torshov på nytt besøk til Kunstindustrimuseet

"Votten i Verden" ble benevnelsen på oppgaven for verkstedsarbeidet. Ønsket var å vekke fantasien og øke interessen for tekstilhåndverk. Målet var å gi beboerne en innsikt i den norske kulturtradisjonen samt at det var et underliggende håp om at det skjer en utveksling av internasjonale impulser fra beboerne. Beboerne skulle planlegge, og lage et design på vottens fremside. Beboerne kunne løse oppgaven ved å sy eget monogram, eller dekor. De kunne velge farger eller elementer fra mønster, border eller ornamenter fra egen kulturtradisjon.

Verkstedsarbeidet var svært interessant for begge parter. Kjønnsspørsmålet ble fort reist av noen av mennene som synes at det er stusselig at mannfolk skal drive med håndarbeid. Allikevel valgte de å ta del i aktiviteten.

En av de mannelige beboerne er en stor kunsthistorieentusiast. Han har enormt mye kunnskap om hjemmelandets kunsthistorie, dette delte han raust med alle. Konen hans hadde også en overraskelse på lur, i starten var hun svært beskjeden og taus. Allikevel kunne hun ikke skjule sine unike broderi-teknikker. Dette var teknikker som var nye for alle som deltok i verkstedet, inkludert representantene fra museet. Det stolte blikket til ektemannen kunne ikke skjules da han så sin kone lære bort sin teknikk til de andre på verkstedet.

Det er det positive samspillet mellom beboerne og museet som gjør dette samarbeidet vellykket. Partenes evne til å lære av hverandre til tross for språklige barrierer og kulturelle forskjeller gjør slike prosjekter en sann glede.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK