UDI legger ned mottak

På samme måte som økning i antall asylsøkere gir flere asylmottak, gir nedgang i antall asylsøkere færre asylmottak. UDI har den siste uken besluttet å legge ned mange mottak. Link AS har fått oppsigelse på driften av ordinært mottak i Sandefjord. Dette som resultat av at alle regionkontorene til UDI er pålagt å legge ned et mottak.

I Region Sør falt valgte på Sandefjord. Selv om vi har vanskelig for å forstå at UDI har fulgt sine egne kriterier for nedbygging, så blir mottaks-driften i Sandefjord avsluttet 31.08. Paradoksalt forsterkes overvekten av mottaksplasser i Vest-Agder og rundt Kristiansand etter denne nedleggelsen. Dette til tross for en uttalt strategi fra UDI om det motsatte.

UDI har i tillegg sagt opp alle tilleggskontrakter som ble inngått i 2009. For Link AS berører dette mottakene i Volda og på Toten.

Innenfor transittvirksomheten for enslig mindreårige asylsøkere har UDI valgt å legge ned 6 av 7 nye EMA-transitter som ble etablert i 2009. Kun Mysebu blir opprettholdt som avlastning til ankomsttransitten på Hvalstad. Tyriheim legges dermed ned fra 31.08 som 1 av 6 EMA-transitter. Nedleggelse av EMA-transittene berører svært mange ansatte, og mer enn 150 ansatte mister jobbene sine.

UDI har også besluttet å legge ned ordinær transitt og ordinære EMA-mottak uten at Link AS så langt er ber����rt.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK