UDI til Lier med kake

Lier ventemottak fikk i uka besøk av avd.direktør Anne Siri Rustad fra UDI. Hun ønsket å møte de ansatte etter brannen i forrige uke og høre hvordan det sto til. Det var varmt sommervær og vi hadde dekket opp langbord ute. Vi stilte med rundstykker, og UDI trakterte med velsmakende kake og blomster. Rustad understreket at de var opptatt av hvordan vi hadde opplevd de dramatiske hendelsene, og hun fortalte hvordan de selv hadde opplevd dette. Rustad var tydelig på at hun var svært fornøyd med de ansattes håndtering av situasjonen gjennom de dramatiske timene, og også etter-arbeidet. UDI og de ansatte reflekterte over om vi kunne ha opptrådt anner-ledes i forhold til om dette kunne ha vært unngått. Det er fint å reflektere i etterkant og bearbeide hendelsene, men fokuset snudde raskt til hva som nå skjer videre. Hva skjer med arbeidsplassen vår ? Når kommer det ny boløsning og nye beboere på plass ? Vil det skje endringer i forhold til ventemottaks-konseptet ? Det var mange spørsmål. Rustad sier selv at akkurat nå har de ingen svar, men er i prosess for å skape avklaringer.

De som var på vakt under hendelsene på Lier har fått sterke inntrykk. Men det er også verdt å merke seg at de som ikke var på vakt under hendelsene opplevde det som følelsesmessig sterkt og stå utenfor og bare være "tilskuer". Mange slags følelser har kommet til utrykk. Forrige uke hadde vi første møte med Hjelp 24 og politiets innsatsleder under brannen. I etterkant har mange hatt en til en samtaler med krisespesialist fra Hjelp 24. Denne prosessen fortsetter. De gjenværende beboerne på mottaket har også hatt samtaler med mottakets helseteam. Ingen tvil om at beboerne også har opplevd brannen som traumatisk.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK