Undercover-boss

Undercover-boss

På Søre Sunnmøre mottak fekk vi beskjed om at ein sosionomstudent skulle komme og ha praksis hos oss i 2 veker. Det har vi hatt før, og tenkte ikkje meir over det.

Ein mørk, kjekk, pen, men ikkje heilt nyutsprungen mann kom til oss.

Iselin, utnevnt som vegleiar, fekk ansvar for praksisstudenten. Som ein kan sjå på eit par av dokumentasjonsfotoa, tok Iselin seg store friheiter mens han var her. Alle oppgåvene var ikkje like relevante, og "sosionomstudenten" hadde merkverdig få innvendingar mot alle instruksane frå Iselin.

Kva som vil skje når han etterkvart avslører seg som sjefen over alle mottak i Link AS er uvisst, men vi ventar i spenning... Vil Iselin fortsatt ha jobb ? Vil mottaket få store avvik ? Vil Sjefen ta tak i problemet med manglande vaskepersonell ? Vil personalet gjere opprør ?

Følg med i neste episode av Undercover Boss !

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK