Utfordringer knyttet til beboergruppe med "Dublinstatus"

Utfordringer knyttet til beboergruppe med "Dublinstatus"

Persaunet transitt har det siste året i all hovedsak hatt beboere med dublinstatus, noe som har skapt utfordringer ut over det som man tidligere hadde som et vanlig transittmottak.

Beboere på Persaunet sitter i all hovedsak og venter på at de skal bli transportert ut av landet, tilbake til dublinlandet, eller i beste fall med frivillig retur til hjem-landet. De har derfor ikke noe å tape på ikke å følge våre regler, og dette bærer den daglige driften etter hvert preg av.

Vi har opplevd at interessen for deltakelse i aktiviteter har sunket, og har derfor redusert målsettingen i forhold til bredt tilbud og hyppighet. Vi fokuserer nå heller på hvilke aktiviteter vi kan få mest deltakelse på, og som kan gi mest tilbake til den enkelte beboer.

Vi har også opplevd en stor endring i beboernes vilje og interesse til å delta i daglige gjøremål knyttet til vask og renhold, samt drift av oppvask og kantine. Beboernes interesse eller evne til å følge vårt interne regelverk er også et problem med denne type beboere. Vi har et utstrakt problem med røyking innendørs i tillegg til et utbredt alkoholkonsum, noe som ofte fører til utløste brannalarmer med påfølgende utrykning fra brannvesenet.

Vi har hatt flere episoder med utagering, hvor beboere har latt sin frustrasjon gå ut over rom og inventar ved mottaket, noe som har gitt oss enda større utfordringer i daglig drift. Vi har etter hvert et meget tett samarbeid med politiet som vi har benyttet oss av ved flere anledninger når beboere har utagert.

Bildene som er vedlagt denne saken er fra forrige uke hvor en beboer smadret hele rommet sitt i tillegg at han gikk løs på vinduene i fellesdusjen. Grunnen han oppga til denne utageringen var at han ikke hadde fått svar på sin søknad om frivillig retur med IOM enda. De ansatte hadde ved flere anledninger i forkant av hendelsen forsøkt å forklare at slikt tar tid, men enten trodde han ikke på det eller så var han ikke interessert i å høre på det. Det var fire dager siden han hadde søkt.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK