Veiledning på Halsa EMA mottak

Halsa EMA mottak har jevnlig veiledning med Statens ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Forrige uke fikk vi besøk av Hedda Sandvik, som er dramaterapeut - faggruppe flyktninger ved RVTS-midt. Hun fortalte beboere og ansatte på mottaket om vanlige reaksjoner på krig, vold, tap, flukt og eksil. Mottaksansatte har i løpet av tiden siden mottaket åpnet i juni 2009 gjort seg en del erfaringer med at noen av våre beboere sliter med slike reaksjoner - og så behovet for felles informasjon om hva dette er, ikke minst til de det gjelder, for å motvirke følelsen av annerledeshet og ensomhet og følelsen av at " det må være noe galt med meg".

Møtet med RVTS varte i tre timer, vi snakket om følelser som angst, forvirring, sinne, raseri, sorg, tomhet, nervøsitet, irritabel, ensomhet, tretthet , mistenksomhet, savn, skyld og skam. Vi gjorde også ulike øvelser knyttet til disse følelsene, og det var rom for både latter og tårer. Så snakket vi mye om hva som hjelper, som blant annet trening, være med på aktiviteter sammen med andre, spise godt og regelmessig, sove om natten, fantasireiser eller søvnteknikk, snakke med Gud?, sette seg små og overkommelige mål og finne en person som en kan stole på og dele tanker og følelser med. Psykiatrisk sykepleier i kommunen deltok også på møtet, hun fortalte beboerne at hun er en person de kan kontakte om de vil snakke med noen om disse eller andre vanskelige ting.

Alle var slitne etter møtet, men både beboere og ansatte hadde veldig stor nytte av det, og flere av beboerne uttrykte etterpå at det var godt å snakke om det som er vanskelig i fellesskap. Hedda Sandvik avsluttet med en enkel illustrasjonsfortelling om en liten fugleunge som hadde kommet bort fra sin familie, om hvor redd den var, og hvordan den gjemte seg fra alt og alle. Men etter en tid når fugleungen opplevde at de i rundt den brydde seg om han, turte den igjen å lette vingene og ut å fly. Tusen takk til Hedda og RVTS-midt for et kjempegodt samarbeid og nyttig veiledning.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK