Venstreleiar med vitjing på Søre Sunnmøre mottak

Venstreleiar med vitjing på Søre Sunnmøre mottak

Også lengeventande bebuarar i aldersgruppa 16-18 år vart løfta fram under vitjinga. At dei ikkje har rett til, og høve til å søkje vidaregåande skule. Dette til tross for at dei har tatt, og stått på eksamenar i 10 klasse og har alle forutsetnader for å kunne fortsetje på vidaregåande. Uansett utfall i sakene deira er det aldri bortkasta å utdanne verda sine framtidige vaksne, enten dei skal bu her eller der. Vi opplevde delegasjonen som svært lydhøyre, og deler av besøket ga uttrykk for at dette var ny og viktig informasjon for dei, som vil bli tatt opp på høgaste nivå.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK