Vil du møte Abid Raja i Ulsteinvik ?

Vil du møte Abid Raja i Ulsteinvik ?

Abid Raja er kjent for dei fleste, advokat og politiker, fødd på Ullevål i 1975 og med familierøter i Pakistan. Han har markert seg dei siste åra på ulike måtar, det er berre å google han så ser du det, og han er ikkje redd for å kome med sterke meinigar.

Men vi har invitert han mest fordi han med sin bakgrunn har personleg erfaring med å vekse opp med føttene i minst 2 kulturar. Vi ønsker at våre (mannlege) bebuarar og flyktningar i kommunen skal få møte ein mann som, basert på eigen oppvekst i Noreg, kan fortelje om sine opplevelsar og tankar rundt utfordringane ved å vekse opp og leve i ein fleirkulturell situasjon.

Vii ønskjer fokus på menneskesyn/ kvinnesyn/ barneoppdragelse i det norske samfunnet generelt, men også innad i familiar. Herunder kjem tema som likestilling, rollefordeling, mannsroller i Noreg, verktøy til å oppdra barn, vold i nære relasjonar, tvangsekteskap, m.m.

Vi vil også at han snakkar om kva ære betyr i Noreg kontra land der mange av våre nye landsmenn kjem frå. Og kva vil det seie å leve i eit land som er styrt av lover og reglar kontra tradisjonar og uskrivne forventingar.

For våre samarbeidspartnarar i kommunen blir det fokus på kva dei og vi bør vere obs på i møte med innvandrarfamiliar og dei overfornevnte utfordringane.

Vi har god plass i auditoriet der Abid Raja skal snakke til våre samarbeids-partnarar. Og dette er tema som også skulle ha relevans for andre i Link AS. Så vil du/de ta turen til Ulsteinvik, så er det høve for overnatting ved Sunnmøre Folkehøgskule der foredraget skal vere 20. mai. Ellers har vi også eit veldig fint og nytt hotell i sentrum av fagre Ulsteinvik med sjøen som nabo. Og det går mange fly både til Ålesund og Ørsta, berre 1/2 time frå oss.

Er du interessert og har spørsmål om opplegg, pris, overnatting eller reise-måte så berre ta kontakt og spør etter Iselin. Alle er hjerteleg velkomne.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK