Volda er positiv til asylmottaket

Studentene, som har en praksisperiode over åtte uker, laget en kvantitativ spørreundersøkelse og spurte tilfeldige personer i Volda sentrum om hva de synes om asylmottaket i Volda nå og hva de syntes om mottaket for to år siden. Følgende spørsmål ble stilt: "For to år siden gikk det en debatt om hvorvidt et nytt asylmottak skulle startes opp i Volda. Stilte du deg mest positiv eller mest negativ til forslaget?". 42 % av de spurte svarte at de var mest positive til mottaket, og 36 % svarte at de var likegyldige i forhold til mottaket. På spørsmål "Stiller du deg mest positiv eller mest negativ til asyl-mottaket i dag?" svarte 72 % at de stiller seg mest positive til mottaket i Volda, sammenlignet med 12 % likegyldige.

Dette er flotte resultater som vi på mottaket er stolt av, og det er flere grunner til at folk stiller seg positive til asylmottaket. For det første så har asylsøkerne i Volda i svært liten grad vært innblandet i kriminalitet. De har faktisk bidratt i lokalsamfunnet på en svært positiv måte. I tillegg så har vi hatt fokus på å markedsføre oss i bygda, og å gjøre oss mer synlige. God informasjon minsker usikkerhet, og det ser vi i resultatene av spørre-undersøkelsen.

Her kan du se på en reportasje som journalistikkstudentene ved Høgskulen i Volda har laget om vårt mottak: http://nernett.no/?do=article&id=9597

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK