VUC Global Forum i Volda er igang!

VUC Global Forum i Volda er igang!

Hver uke denne våren vil beboere ved volda mottak og bosatte flyktninger få tilbud om å delta på seminarer med ulike temaer på Høgskulen i Volda.

Det var fullsatt auditorium da første møte med VUC Global Forum ble arrangert. Her fikk deltagerne lære om hva som skal til for å komme inn på høyere utdanning i Norge og hvordan de kan få sine universitetsdokumenter fra hjemlandet godkjent. Dette gjør at mange nå kan starte prosessen med å skaffe til veie viktige dokumenter de trenger, de kan få de oversatt og kanskje også godkjent allerede før de kommer ut i kommune. Engasjementet var stort, og det ble stilt mange spørsmål underveis i forelesningen. Det første møtet ble holdt for alle med høyere utdanning, mens de neste bare vil bli for de som snakker engelsk. Det første temaet vil være norsk kultur. Da er det ønskelig at studenter og andre med høyere utdanningsbakgrunn også blir med, da fokuset skal være på dialog mellom ulike nasjonaliteter og folk med ulik akademisk bakgrunn. Dette blir spennende for alle parter, da alle har noe å lære av hverandre! Møtene vil bli innledet med en presentasjon, og så vil det bli fokus på dialog og diskusjon. Etter hvert kan det hende at noen av asylsøkerne eller flyktningene blir ansvarlig for temaet. Det er mye norske studenter har å lære av dette også, da en i nesten alle yrker vil møte personer med utenlandsk bakgrunn.

Volda Mottak er veldig takknemlige for at Høgskulen i Volda har tatt dette initiativet.

Her kan dere lese en artikkel om temaet:
http://www.nrk.no/mr/asylsokere-med-hoyere-utdanning-far-hogskoletilbud-1.12793512

12666485 10156539992435434 1659010799 n   12696145 10156539992400434 1679017496 n


 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK