Beboerkontakt 70% ved Tvedestrand mottak for enslige mindreårige asylsøkere

09.02.2017
UDI har besluttet å styrke barnefaglig kompetanse ved mottak for enslige mindreårige asylsøkere. I den forbindelse har vi en midlertidig 70% stilling som beboerkontakt ledig frem til 31.12.17, med mulighet for forlengelse.

LINK har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte asylsøker til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid. Tvedestrand mottak er lokalisert på Holt i Tvedestrand og har i dag 25 ansatte.


Du vil få ansvar for:
 
 • den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktansvar for enkelte
 • å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
 • å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket - det kan være vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær, bistå med opplæring og hjelp til matlaging, aktiviteter mm.
 • å observere, å kartlegge og å følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter
 • å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skole, frivillige organisasjoner)

Krav til kompetanse:
 
 • Fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom, 3-årig bachelor
 • Fagbrev barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • Videreutdanning innen M.I eller TBO
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom med en annen kulturell bakgrunn enn din egen

Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt godt arbeidsmiljø
 • Jobbe i team med 2 andre barnefaglige beboerkontakter
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • 70% stilling, med mulighet for fast ansettelse
 • Stillingene inngår i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til mottaksleder Turid Sørensen 37 16 25 00

Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.tvedestrand@linkmottak.no

Søknadsfrist 01.03.2017
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK