GIBOSTAD - 3 STILLINGER SOM BEBOERKONTAKT / BARNEFAGLIG MEDARBEIDER

05.02.2018
Gibostad EMA mottak har ledig 3 stillinger som beboerkontakt / barnefaglig medarbeider. Alle i 100% stilling. Søknadsfrist snarest.

Gibostad EMA mottak søker 3 medarbeidere i 100 % stilling som beboerkontakt / barnefaglig medarbeider. 

Du vil få ansvar for:
  • Styrke den barnefaglige kompetansen på mottaket.
  • Bidra til fagutvikling i mottakets omsorgsarbeid.
  • Samtaler og individuelle oppfølging av ungdommene, spesielt rettet mot dem med særskilte utfordringer knyttet til psykisk helse og konflikthåndtering.

Krav til kvalifikasjoner:
  • 3 årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå; barnevernspedagog, sosionom/sosialt arbeid, lærer eller eventuelt treårig utdanning på høyskolenivå innen helse- og sosialfaglig utdanning.
  • Miljøterapeutisk erfaring og/eller erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen.
  • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom.
  • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk).

Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn etter avtale.

En stilling jobber 37,5 timers uke i hovedsak dagvakter, men også faste ettermiddags vakter.
To stillinger vil inngå i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV til Gibostad stalige EMA mottak.

Søknadsfrist: SNAREST. Ansettelser vil bli foretatt fortløpende.

​Mottaksleder Heidi H. Hansen
leder.gibostad@linkmottak.no
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK