Gibostad - barnefaglig medarbeider/beboerkontakt - engasjement 100 % stilling

05.05.2017
Gibostad EMA mottak søker barnefaglig medarbeider/beboerkontakt i 100% engasjementstilling fra 01.05 til 31.12 2017

Du vil få ansvar for:
  • At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
  • Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
  • Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene. 

Krav til kvalifikasjoner:
  • 3 årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå; barnevernspedagog, sosionom/sosialt arbeid, lærer
  • Miljøterapeutisk erfaring og/eller erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
  • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn etter avtale.
100% stilling jobber 37,5 timers uke i hovedsak dagvakter men også faste ettermiddags vakter.

Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV til Gibostad statlige EMA mottak.

Søknadsfrist: SNAREST og senest 15. mai 2017. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK