Gibostad - beboerkontakter - 22 %, 25 % og 36 % stilling helg

29.04.2015
Gibostad mottak for enslig mindreårige har ledige stillinger for beboerkontakter i helg. Faste stillinger med 22 %, 25 % og 36 % stillingsandeler. Mottaket har inntil 48 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Du vil få ansvar for:
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til, men i tillegg kunne sette grenser
 • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket,  helgejobben inneholder middagslaging m/matopplæring, aktiviteter i nærområdet m.m
 • Å observere og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • Å følge opp helgeaktiviteter etter aktivitetsplan
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Liker å holde på med aktiviteter ute i friluft og på havet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.  (rapportskriving, referater)
 • Engelsk og/eller andre relevante språk som våre beboere snakker.  (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)
 • Voksen person med mye livserfaring
 • Gyldig førerkort klasse B.

Og i tillegg har:
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn/ungdom
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen inngår i 2 skifts turnus med arbeid hver 2. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Ansatte med lavere stillingsprosenter vil ha fortrinnsrett til utvidet stilling ved ellers like kvalifikasjoner.

Skriftlig søknad med CV til: gibostad@linkmottak.no
 
Vi gjør oppmerksom på at intervjuer, tilsetting vil kunne bli foretatt fortløpende og at søknader etter søknadsfristen ikke vil bli vurdert.
 
Søknadsfrist: 1. juni 2015

LINK har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det være mulig mens en bor i mottak å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK