Gibostad - Beboerkontakter - faglært og ufaglært

07.02.2014
Nytt mottak for enslig mindreårige asylsøkere på Gibostad søker FAGLÆRTE OG UFAGLÆRTE BEBOERKONTAKTER.

Gibostad mottak for enslig mindreårige asylsøkere skal etableres i Senjagården på Gibostad i Lenvik kommune. Mottaket vil ha inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.
 
Det skal ansettes flere beboerkontakter der noen må ha faglært bakgrunn, mens andre kan være ufaglært.

Du vil få ansvar for:
 
 • Den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktansvar for enkelte.
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
 • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket, det kan være vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær, bistå med hjelp i matlaging, aktiviteter mm.
 • Å observere,kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • Å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, eller vdg. linje med idrett og friluftsliv, eller annen relevant utdanning og eller arbeidserfaring.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge blir tillagt vekt.
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn og ungdom.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Og i tillegg har:
 
 • gode samarbeidsevner og godt humør
 • liker �� jobbe i et mangfoldig miljø
 • et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)

Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Det skal ansettes flere personer, og disse kan ansettes i ulike stillingsbrøker fra 20% til 100% stilling.
Alle stillingene inngår i 2 skifts turnus med arbeid hver 2. eller 3. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.gibostad@linkmottak.no
 
Søknadsfrist: 20. februar 2014 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK