Gibostad - Beboerkontakter - natt

07.02.2014
Nytt mottak for enslig mindreårige asylsøkere på Gibostad søker BEBOERKONTAKTER - NATT.

Gibostad mottak for enslig mindreårige asylsøkere skal etableres i Senjagården på Gibostad i Lenvik kommune. Mottaket vil ha inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.
 
Det vil bli ansatt flere beboerkontakter som jobber natt.

Du vil få ansvar for:
 
 • beboernes trygghet og sikkerhet om natten. Dette innebærer ansvaret for omsorg overfor beboere som trenger hjelp og støtte samt å ivareta ro og orden på mottaket
 • brannvakt/brannrutiner, sikkerhetsrutiner
 • vekking om morgenen.

Lettere renholds- og vedlikeholdsoppgaver må påregnes.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • Erfaring fra asylmottak, omsorgssenter, barne- og ungdomsinstitusjon.
 • Annet arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende er ønskelig.
 • Personlig egnethet, flerkulturell kompetanse og språkkompetanse blir tillagt vekt.
 
Personlige egenskaper:
 
 • Lyst og evne til å jobbe med ungdom. Gode kommunikasjonsevner. Lagspiller.
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)
 • Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Vi søker personer i 100% stilling. Arbeidet organiseres med jobb 2. hver helg. Arbeidstid fra kl 22:00 til kl 08:00.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: stillinger.gibostad@linkmottak.no
 
Søknadsfrist: 20. februar 2014 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK