Gibostad - drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktmester) 50 % stilling

28.04.2015
Gibostad mottak for enslig mindreårige asylsøkere søker ny drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktrmester) i 50 % stilling. Mottaket har inntil 48 plasser for enslig mindreårige asylsøkere. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet. Hovedoppgavene i stillingen er ansvar for vedlikehold av bygg og anlegg, brannvern og sikkerhet.

Du vil få ansvar for:
 • At eiendommen holdes i god stand
 • Enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket.
 • Å holde uteområdene i orden
 • Å engasjere beboerne på mottaket i oppgaver som de naturlig kan ta del i ute og inne.
 • Oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer.
   
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra lignende arbeid som vaktmester
 • Har generelle kunnskaper om reparasjoner og vedlikehold
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende.
 
Vi krever gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B. 
 
Personlige egenskaper:
 • Er løsningsorientert og «får ting gjort»
 • Liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Omgjengelig og allsidig,
 
Vi vil vektlegge praktisk erfaring og personlig egnethet. 

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Lønn ihht tariffavtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.gibostad@linkmottak.no
Kontaktperson Heidi A. Hilmarsdotter Hansen 48 84 93 00
 
Søknadsfrist: 8. mai 2015
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK