Gibostad - drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktmester) 50 % stilling

28.04.2015
Gibostad mottak for enslig mindreårige asylsøkere søker ny drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktrmester) i 50 % stilling. Mottaket har inntil 48 plasser for enslig mindreårige asylsøkere. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet. Hovedoppgavene i stillingen er ansvar for vedlikehold av bygg og anlegg, brannvern og sikkerhet.

Du vil få ansvar for:
 • At eiendommen holdes i god stand
 • Enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket.
 • Å holde uteområdene i orden
 • Å engasjere beboerne på mottaket i oppgaver som de naturlig kan ta del i ute og inne.
 • Oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer.
   
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra lignende arbeid som vaktmester
 • Har generelle kunnskaper om reparasjoner og vedlikehold
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende.
 
Vi krever gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B. 
 
Personlige egenskaper:
 • Er løsningsorientert og «får ting gjort»
 • Liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Omgjengelig og allsidig,
 
Vi vil vektlegge praktisk erfaring og personlig egnethet. 

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Lønn ihht tariffavtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.gibostad@linkmottak.no
Kontaktperson Heidi A. Hilmarsdotter Hansen 48 84 93 00
 
Søknadsfrist: 8. mai 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK