Gibostad - engasjementsstilling 1. februar - 31. desember 2017

20.01.2017
Gibostad mottak for enslige mindreårige asylsøkere søker beboerkontakt - barnefaglig medarbeider i 100% stilling

Du vil få ansvar for:
  • At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
  • Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
  • Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene.

Krav til kvalifikasjoner:
  • 3 årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå; barnevernspedagog, sosionom/sosialt arbeid, barnehagelærer, lærer
  • Miljøterapeutisk erfaring og/eller erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
  • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
  • Lønn etter avtale, 100% stilling ut året
  • Stillingene vil inngå i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV sendes til leder.gibostad@linkmottak.no 

Søknadsfrist: SNAREST, senest 1. februar 2017.

  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK