Gibostad - engasjementsstilling 1. februar - 31. desember 2017

20.01.2017
Gibostad mottak for enslige mindreårige asylsøkere søker beboerkontakt - barnefaglig medarbeider i 100% stilling

Du vil få ansvar for:
  • At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
  • Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
  • Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene.

Krav til kvalifikasjoner:
  • 3 årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå; barnevernspedagog, sosionom/sosialt arbeid, barnehagelærer, lærer
  • Miljøterapeutisk erfaring og/eller erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
  • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
  • Lønn etter avtale, 100% stilling ut året
  • Stillingene vil inngå i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV sendes til leder.gibostad@linkmottak.no 

Søknadsfrist: SNAREST, senest 1. februar 2017.

  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK