Gibostad - Mottaksleder

07.02.2014
Nytt mottak for enslig mindreårige asylsøkere på Gibostad søker MOTTAKSLEDER.

Gibostad mottak for enslig mindreårige asylsøkere skal etableres i Senjagården på Gibostad i Lenvik kommune. Mottaket vil ha inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne kl��r. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.
Mottaksleder 100% stillingVi søker en person med gode lederegenskaper, som er glad i mennesker og som vil være med og skape et unikt botilbud for ungdommer i en utfordrende livssituasjon.

Du må ha høyere barnefaglig, helse/-sosialfaglig utdanning og ledererfaring med personalledelse/personalansvar.

Du vil få ansvar for:
 • daglig drift, administrasjon og personalledelse.
 • faglig utvikling og veiledning av personalet.
 • å etablere og utvikle kontakt med offentlige myndigheter og nærmiljøet til mottaket.
 • at mottaket driftes i hht UDIs rundskriv (RS) (se udiregelverk.no).
 • mottakets omsorgsplan, årsplan, budsjett og økonomi.
 
Personlige egenskaper:
 • Trygg og tydelig i rollen som leder og omsorgsperson.
 • Diplomatisk og løsningsorientert.
 • Forståelse og respekt for ulike kulturer.
 • Kunne takle utfordringer og konflikter.
Vi tilbyr:
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

For mer informasjon om lederstillingen kan daglig leder Hallstein Saunes kontaktes på tlf. 488 98 548.
 
Skriftlig søknad med skannede kopier av attester og vitnemål og CV sendes til: stillinger.gibostad@linkmottak.no
 
Søknadsfrist: 20. februar 2014 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK